Skip links
Projekt:

EKOBOHATER

Zadanie:
stworzyć sprawny i niezawodny
model obsługi polskiego klienta spółki
w obszarze mediów społecznościowych
Więcej o projekcie

CEL:

Cel projektu EkoBohater był ambitny – chodziło o trwałą zmianę postaw i zachowań dzieci oraz dorosłych w odniesieniu do problematyki segregacji odpadów. Pogarszający się stan środowiska naturalnego wymusza konieczność prowadzenia rzetelnej i skutecznej edukacji ekologicznej. Tylko w ten sposób możliwe będzie spowolnienie niekorzystnych trendów i powstrzymanie procesów degeneracji przyrody.

Doskonale wiadomo, procesy uczenia się osób dorosłych przebiegają zupełnie inaczej niż w przypadku dzieci, zaś zwykłe przyswojenie wiedzy rzadko kiedy przekłada się na zmianę ich postaw i zachowań. Oczywistą ścieżką jest więc próba wpływania na osoby dorosłe za pomocą ich dzieci. Dziś jednak dzieci coraz bardziej żyją w świecie cyfrowym, a czysto informacyjny model edukacji przestaje działać. Konieczne więc było dotarcie do najmłodszych tam, gdzie czują się najlepiej i gdzie spędzają coraz więcej czasu – w cyberprzestrzeni.

Ponad
7000
zaangażowanych dzieci
posegregowano ponad
200 000
odpadów
rozdaliśmy ponad
3000
nagród
zaangażowanie ponad
100 000
osób w kanałach SM

KLIENT:

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, dla którego realizowaliśmy projekt EkoBohater, to zrzeszenie ośmiu gmin na terenie województwa dolnośląskiego. Jednym z główny zadań Związku jest współpraca w zakresie ochrony środowiska naturalnego, w tym

dbanie o racjonalne gospodarowanie odpadami oraz prowadzenie szeroko zakrojonych działań edukacyjnych dotyczących ekologii.

REALIZACJA:

Nieszablonowy projekt wymaga nieszablonowych rozwiązań. Aby osiągnąć nasz cel, postanowiliśmy posłużyć się autorską, stworzoną od podstaw platformą internetową. Platforma ta wykorzystywała mechanizmy znane z mediów społecznościowych, pozwalając dziecku wcielić się w postać EkoBohatera – herosa, który swoimi codziennymi działaniami jest w stanie zmienić losy planety. Co istotne, każdy mały bohater potrzebował pomocy swojego dorosłego rodzica lub opiekuna.

Ponieważ funkcjonalność tworzonego systemu była nieszablonowa – zdecydowaliśmy się na stworzenie go od podstaw. Na autorskim systemie CMS powstał system, dzięki któremu dzieci mogły realizować zadania, dodawać zdjęcia i filmy, śledzić swoje postępy w rywalizacji a administratorzy mieli pełną kontrolę nad dodawanymi materiałami. Ponadto każde dziecko miał swój własny profil, w którym widziało wszystkie aktywności, punktacje i nagrody. Platforma powstała na bazie technologii PHP, JS, SQL, HTML5.

Bardzo ważnym elementem projektu było wprowadzenie narzędzi grywalizacji. Dzieci uwielbiają rankingi i zdobywanie nowych osiągnięć czy umiejętności, w końcu oferuje to obecnie praktycznie każda gra komputerowa. Nie od dziś wiadomo, że grywalizacja jest niezwykle skutecznym i angażującym mechanizmem, a wysoki poziom zaangażowania uczestników był jednym z głównych kryteriów powodzenia projektu.

Za działania proekologiczne, związane z segregowaniem odpadów i propagowaniem wiedzy na ten temat, mali EkoBohaterowie byli wynagradzani za pomocą specjalnych punktów – gwiazdek.

Zbieranie gwiazdek nie tylko pozwalało im na otrzymywanie atrakcyjnych nagród (m.in. maskotek – misiów obdarzonych supermocami pomagającymi w walce o czyste środowisko), ale dodatkowo wprowadzało element rywalizacji pomiędzy poszczególnymi dziećmi. Każdy EkoBohater posiadał na naszej platformie profil, na którym wyświetlały się jego gwiazdki, osiągnięcia oraz zdobyte nagrody. Umożliwiło to tworzenie rankingów miesięcznych, co zwiększało motywację dzieci do prześcigania swoich konkurentów – często koleżanek i kolegów z klasy.

Ponieważ projekt skierowany był do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, nieodłączna była pomoc osób dorosłych. Dzieci angażowały swych rodziców i opiekunów w segregowanie odpadów, rodzice pomagali im też obsługiwać profil na platformie. To akceptacja osoby dorosłej była konieczna przy dodawaniu zdjęć dokumentujących fakt segregacji, oni również pomagali swoim podopiecznym odbierać zdobyte nagrody. W ten sposób projekt zmienił się w rozrywkę, która angażowała całą rodzinę i zastąpiła gry komputerowe wspólną zabawą.

REZULTAT:

Efekty projektu przerosły nasze oczekiwania. W ciągu sześciu miesięcy jego trwania zaangażował on ponad 7000 osób, w tym uczniów z 27 szkół na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Mali EkoBohaterowie posegregowali ponad 200 000 sztuk odpadów, a za swe działania otrzymali ponad 3000 nagród. Bardzo istotny był też rozgłos, jaki projekt osiągnął w Internecie – zaangażował on ponad 100 000 osób w Social Mediach.

7000 zaangażowanych w projekt osób

27 zaangażowanych szkół na obszarze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego

3000 rozdanych nagród

200 000 sztuk posegregowanych odpadów

OPINIA KLIENTA:

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, z siedzibą przy ul. Mała 1, 59-100 Polkowice, poświadcza, że Note Interactive Sp. z o.o. świadczył dla Związku Gmin Zagłębia Miedziowego usługi polegające na realizacji projektu “Zostań Ekobohaterem – program edukacji ekologicznej dla mieszkańców Związku Gmin Zagłębia Miedziowego” w sposób ciągły od 06.04.2018r. do 31.12.2018r.

EkoBohater to projekt, który łączył w sobie innowacyjne rozwiązanie IT – platformę społecznościową opartą o system grywalizacji stworzony przez firmę, kampanię online z wykorzystaniem Social Media oraz działania z zakresu PR i tworzenia materiałów edukacyjnych dla mieszkańców gmin objętych inicjatywą.

Polecamy współpracę z firmą Note Interactive w zakresie: przygotowania koncepcji kreatywnych, realizacji kampanii online, tworzenia innowacyjnych rozwiązań IT oraz koordynacji wielowymiarowych projektów, jakim był EkoBohater.

Jednocześnie pragniemy zauważyć, że Note Interactive bardzo sprawnie zareagowała na niezależne od niej komplikacje w projekcie, niezwłocznie wdrażając działania naprawcze, które umożliwiły płynną realizację kolejnych punktów projektu, a w rezultacie osiągnięcie zamierzonych celów edukacyjnych i ekologicznych.

Oryginalne referencje